Gđa. Anna Autio


Anna Autio je dipl. na Univerzitetu Oksford, dipl. Pravni fakultet Univerziteta u Sidneju, sertifikat za trans-nacionalne studije na Univerzitetu u Ženevi, diploma završene pravne prakse na Pravnom Koledžu u Australiji, i magistar na Kraljevom Koledžu (King’s College) u Londonu. Primljena je kao advokat u Vrhovnom Sudu u Novom Južnom Velsu, u Australiji, 2007. godine.

Gđa Autio ima veliko iskustvo u radu na međunarodnim zakonima o ljudskim pravima. Teme njenog rada u oblasti ljudskih prava uključuju zaštitu ljudskih prava u konfliktnom i post-konfliktnom kontekstu, vladavinu prava i pristup pravdi, kao i prava žena, dece, raseljenih lica, autohtonih naroda, manjina, LGBT osoba, i osoba sa invaliditetom.

Gđa Autio je vodila poverenički fond za ljudska prava u Svetskoj Banci u Vašingtonu D.C., i vodila UNESCO-ovu kancelariju u Tunisu i njihovu podršku vladi Tunisa, ustavnim organima, i civilnom društvu po pitanju ljudskih prava. Ona je takođe radila kao pravni službenik za UNEP a kao advokat usredsredila se na Javno međunarodno pravo i Zakon Evropske Unije sa međunarodnim pravnim firmama u Briselu.

Šef Misije EULEX je 26. juna 2019. godine imenovao gđu Autio za člana Komisije za razmatranje ljudskih prava.