Članovi Komisije

Komisija je sastavljena od troje međunarodnih eksperata u zakonu o ljudskim pravima. Jedan ekspert je član Stuba za nadgledanje EULEX-a KOSOVO koji je upoznat sa misijom i pravnim sistemom Kosova. Druga dva člana komisije su izabrana putem konkursa otvorenog u Državama članicama Evropske Unije i Doprinosećim trećim državama po potrebi kad god postoji upražnjeno mesto.

Članovi komisije su imenovani od strane Šefa Misije EULEX. Rezervni član za člana iz stuba za nadgledanje EULEX-a KOSOVO je takođe imenovan u slučaju da postoji sukob interesa tokom razmatranja žalbe. Komisija je postala u potpunosti operativna nakon usvajanja svojih inicijalnih pravila o radu dana 09. juna 2010. godine. Komisija se redovno sastaje i sprovodi svoje dužnosti nepristrasno i pošteno.

Komisija ima stalni sekretarijat koji se nalazi u centru grada, u Prishtinë/Prištini, koji je pristupačan javnosti.

 

Gđa Snježana Bokulić, v.d. predsedavajućeg člana Komisije
Mađarska (2021 – u toku)
Biografija
Gđa Marina Mancini, Član
Italija (2023 – i dalje)
Biografija

G. Petko Petkov,Član
(2018 – i dalje)
Biografija

 

 

Bivši članovi KomisijeG. Alexander Fassih / Švedska / (2021-2022)
Gđa. Anna Autio / Finska / (2019-2021)
G. Guénaël Mettraux / Švajcarska / (2012 – 2021)
Gđa. Anna Bednarek, / Poljska / (2016 – 2021)
Gđa. Magda Mierzewska / Poljska / (2010 – 2018)
G. Antonio Balsamo / Italija / (2010 – 2012)
G. Francesco Florit / Italija / (2010 – 2012)
Gđa. Katja Dominik / Nemačka / (2012 – 2016)
Gđa. Gabriele Gaube / Nemačka / (2009 – 2010)
Gđa. Verginia Micheva-Ruseva / Bugarska / (2011 – 2013)
Gđa. Elka Filcheva-Ermenkova / Bugarska / (2013 – 2017)
G. Jorge Martins Ribeiro / Portugalija / (2017 – 2018)