Bilten

Bilten br. 26 – od 30. septembra 2021. do 31. avgusta 2022. godine

 • Uvod
 • Sastanak sa Šefom Misije EULEX na Kosovu
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objavljivanje odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

​Bilten br. 25 – od 01. jula 2021. do 30. septembra 2021. godine

 • Uvod
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objavljivanje odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

​Bilten br. 24 – od 01. aprila 2021. do 30. juna 2021. godine

 • Uvod
 • Informativna kampanja
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objavljivanje odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br 23 – od 01. januara do 31. marta 2021. godine

 • Uvod
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objavljivanje odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br 22 – od 01. jula do 31. decembra 2020. godine

 • Uvod
 • Revidirana obrada predmeta
 • Informativna kampanja Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objavljivanje odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br 21 – od 01. aprila do 30. juna 2020. godine

 • Uvod
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objavljivanje odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br. 20 – od 01. januara do 31. marta 2020. godine

 • Uvod
 • Sastanak sa Šefom Misije EULEX Kosovo
 • Informativna kampanja Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Odluke Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Godišnji izveštaj za 2019.
 • Objava Odluka Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br. 18 – od 01. novembra 2017. do 30. juna 2018. godine

 • Nedavna zasedanja Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Poseta Komisiji za razmatranje ljudskih prava od strane EULEX-ovih stažista
 • Ostavka članova komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Ostavka pravnog službenika gđe Joanne Marszalik
 • Uticaj rekonfiguracije kadra EULEX-a na Komisiju za razmatranje ljudskih prava
 • Objava Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Predmeti
 • Statistike slučajeva
 • Naredna sednica Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br. 17, od 01. jula 2017. do 31. oktobra 2017. godine

 • Nedavno zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Komisija za razmatranje ljudskih prava na sednici u utorak, 17. oktobar 2017.
 • Sastanak sa Šefom Misije EULEX na Kosovu
 • Slucajevi komisije objavljeni od strane Evropskog Suda za Ljudska Prava – Odeljak ostale nadležnosti prakse rada
 • Ostavka gde Elke Ermenkove, clana EULEX-a i Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Ostavka gde Noore Aarnio, pravni službenik, Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Objava odluka
 • Predmeti
 • Statistike slucajeva
 • Naredna sednica Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br. 16, od 01. aprila 2017. do 30. juna 2017. godine

 • Nedavno zasedanja Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Sastanak sa šefom kancelarije za ljudska prava i pravna pitanja, EULEX
 • Sastanak sa šefom izvršnog odeljenja, EULEX
 • Statistike slucajeva
 • Naredno zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br. 15, od 01. novembra 2016. do 31. marta 2017. godine

 • Nedavno zasedanja Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Sastanak sa šefom misije EULEX na Kosovu
 • Godišnji izveštaj za 2016. god.
 • Sudska imenovanja od strane Šefa Misije EULEX na Kosovu u Specijalnom Sudu
 • Statistike slucajeva
 • Naredno zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava

Bilten br. 14, od 01. avgusta do 31. oktobra 2016. godine

 • Nedavno zasedanja Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Sastanci sa Evropskom službom za spoljne poslove i Odborom za civilne aspekte upravljanja kri-zom, u Briselu.
 • Sastanak sa Šefom Misije EULEX-a na Kosovu
 • Sastanak sa Specijalnim Predstavnikom Evropske Unije na Kosovu
 • Ljudski resursi
 • Statistike slucajeva
 • Naredno zasedanje

Bilten #13 - od juna do decembra 2015.

 • Nedavne sednice Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Povrede ljudskih prava u slučajevima Stanišić, Maksutaj i L.O.  
 • Odluke o prihvatljivosti u slučajevima ubijenih i nestalih
 • Propratne odluke u slučajevima X i 115 ostalih i Becić
 • Naknadne odluke
 • Sastanak sa šefom kadra EULEX-a
 • Javna informativna kampanja
 • Statistike slučajeva

Bilten #12 - od januara do aprila 2015.

 • Sednica Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Povreda ljudskih prava u slučaju X i 115 drugih žalilaca protiv EULEX-a
 • Nema povrede prava u deset slučajeva koji se tiču navodnog maltretiranja od strane kosovske policije
 • Ostale odluke i komunikacije
 • Sastanci sa šefom kancelarije za štampu i javno informisanje u EULEX-u i komandom EULEX-ove izvršne policije
 • Statistike u vezi slučajeva

Bilten #11 - od oktobra do decembra 2014.

 • 23 zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Propratna odluka u slučaju Zahiti
 • Ljudska prava povređena u slučaju Becić
 • Novije informacije o odlukama i komunikacijama
 • Sastanak sa Šefom Misije EULEX-a
 • Sastanak sa Savetodavnom komisijom za ljudska prava
 • Javna informativna kampanja
 • Statistike slučajeva

Bilten #10 - od jula do septembra 2014.

 • 22 zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Propratna odluka za slučaj W
 • Nema povrede ljudskih prava u slučaju Krlić
 • Novije informacije o odlukama i komunikacijama
 • Prezentacija za aktiviste u oblasti ljudskih prava
 • Javna informativna kampanja
 • Statistike slučajeva

Bilten #9 - od maja do juna 2014.

 • 21 zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Propratna odluka za takozvane Vidovdanske slučajeve
 • Novije informacije o odlukama i komunikacijama
 • Prezentacija za studente na Master studijama na temu Ljudska prava sa Univerziteta u Eseksu
 • Statistike slučajeva

Bilten #8 - od marta do avrila 2014.

 • 20 zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Rezervni član Komisije u članku Žene u vladavini prava
 • Predavanje za studente na Univerzitetu
 • Sastanak sa gradonačelnikom Prištine
 • Povećanje broja slučajeva kod Komisije

Bilten #7 - od januara do februara 2014.

 • 19 zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Povreda ljudskih prava u vezi prava na efikasan lek
 • Propratna odluka za Vidovdanske slučajeve
 • Žene uključene vladavini prava na Kosovu
 • Godišnji izveštaj za 2013. god.
 • Javna informativna kampanja: Prezentacija za studente – emitovanje Komisije na TV-u

Bilten #6 - od oktobra do decembra 2013.

 • 18 zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava
 • Povreda ljudskih prava od strane EULEX-a na kosovu u vezi prava na efikasan lek
 • Sastanak sa šefom misije EULEX-a
 • Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava  u međunarodnom smislu
 • Informativna kampanja

Bilten #5 - od jula do septembra 2013.

 • 17-o zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava (KRLJP)
 • Druga kršenja ljudskih prava u „Vidovdanskim“ slučajevima
 • Sastanak sa zamenikom šefa misije EULEX-a
 • Informativna kampanja

Bilten # 4 - od maja do juna 2013.

 • Zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava (KRLjP)
 • Kršenja ljudskih prava u slučajevima koji se odnose na Vidovdan
 • Sastanak sa Savetodavnom komisijom za ljudska prava (SKLjP) UNMIK-a
 • Prezentacija međunarodnim tužiocima EULEX-a
 • Informativna kampanja

Bilten # 3 - od februara do aprila 2013.

 • Zasedanje Komisije za razmatranje ljudskih prava (KRLJP)
 • Kršenja ljudskih prava
 • Sastanak sa Šefom Misije EULEX-a na Kosovu
 • Novi rezervni član KRLJP-a
 • Informativna kampanja

Bilten # 2 - od decembra 2012. do januara 2013.

 • Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: KRLJP) održala svoje 14-o zasedanje u Prištini
 • Katja Dominik postavljena za novog člana Komisije
 • Radio Televizija Kosova (RTK) debata
 • Poseta studenata na „Master Studijama“ KRLJP-u   
 • Informativna kampanja

Bilten # 1 – od oktobra do novembra 2012.

 • Komisija za razmatranje ljudskih prava (KRLJP) održala sednicu u Prištini i Beogradu
 • Magda Mierzewska odabrana za novog predsedavajućeg člana
 • Novi član Komisije Guénaël Mettraux
 • Informativna kampanja u Srbiji