Kontakti

Komisija za Reviziju Ljudskih Prava
Sekretarijat
Ul. Rustem Statovci br. 29
10000 Priština
KOSOVO

 

Tel: + 383 (0) 38 28 2125


Email: office@hrrp.eu
www.hrrp.eu

Link do Mape

HRRP Office