Informativna kampanja

Komisija za razmatranje ljudskih prava (u daljem tekstu: Komisija) sprovodi sveobuhvatnu javnu informativnu kampanju kako bi podigli svesnost u javnosti o mandatu i funkcijama komisije. Kampanja uključuje sastanke sa NVO i organizacijama civilnog društva, sa relevantnim ministrima i sa zvaničnicima iz lokalne uprave/administracije na regionalnom i opštinskom nivou. Komisija takođe sprovodi intervjue na radio stanicama, TV i novinama.

Forma informativnih sastanaka uključuje uvod u mandat, funkcije i operacije Komisije kao i zakon koji je na snazi a pod kojim Komisija funkcioniše. Postoji sekcija na sastanku pod nazivom “pitanja i odgovori” a na kraju učesnicima se daju informativni materijali, uključujući brošure, postere i obrazce za podnošenje žalbi na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Svi oni sa kojima je Komisija sarađivala, posebno NVO, odgovorili su na veoma pozitivan način i učestvovali su sa velikim entuzijazmom na sastancima, događajima i seminarima informativne kampanje. Izvanredan radni odnos je nastao između Komisije i njenih saradnika na svim nivoima u ovoj kampanji i do sada je informativna kampanja bila veoma uspešna.


Izveštaj o informativnoj kampanji

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. novembar 2011. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2012. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2013. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2014. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2015. god.

Prvi kvartalni izveštaj od 01. januara do 30. decembar 2016. god.