Komisija za razmatranje ljudskih prava -
zasedanje

Broj                    03-2016
Datum                27.10.2016
Kontakt              John Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj Komisija) je od 17. Do 19. oktobra 2016. godine održala svoje 31-o zasedanje. Komisija je donela tri (3) odluke o osnovanosti i jednu (1) propratnu odluku o sprovođenju svojih preporuka od strane Šefa Misije.

Komisija je konstatovala da je bilo povrede članova, 2., 3., 8. i 13. Evropske Konvencije za ljudska prava, (čitaj EKLJP) u slučajevima br: 2014-11 do 2014 -17, D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S. i I.R., protiv EULEX-a.

Komisija je takođe konstatovala da je bilo povrede članova 2., 3. i 13. kao i člana 2. zajedno sa članom 13. EKLJP-a u slučaju br. 2014-34, Rejhane Sadiku-Syla protiv EULEX-a.

Komisija je dalje konstatovala da je bilo povrede člana 8. EKLJP-a u slučaju br. 2014-37, Y.B. protiv EULEX-a a takođe je zaključeno da Šef Misije nije sproveo preporuke koje je ista dala u slučaju br. 2014-32, L.O. protiv EULEX-a.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Trenutno je pred Komisijom pedesetosam (58) slučajeva na čekanju. Od toga je petnaest (15) žalbi prosleđeno strankama a petnaest (15) žalbi je u procesu razmatranja.

Komisija je u ponedeljak, 17. oktobra 2016. godine takođe održala sastanke tokom kojih se upoznala sa gđom Alexandrom Papadopolou, novim Šefom Misije EULEX-a na Kosovu i sa gđom Natalyom Apostolova, novim Specijalnim Predstavnikom Evropske Unije na Kosovu.

Naredno zasedanje komisije je zakazano da se održi od 09. do 11. januara 2017. godine.

Radi više informacija povodom Komisije, molimo posetite www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.