Komisija za razmatranje ljudskih prava -
zasedanje

Broj                      01-2016
Datum                 20.07.2016
Kontakt              John Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj Komisija) je od 27. do 29. juna 2016. godine održala svoje 30-o zasedanje.  

Komisija je ispitala pet slučajeva. Od toga četiri je proglašeni neprihvatljivim. Dva slučaja su se odnosila na postupke koji se vode pred kosovskim sudovima. Kao i u mnogim sličnim prethodnim slučajevima, Komisija je konstatovala da nema nadležnost da razmatra sudske postupke koji se vode pred kosovskim sudovima, čak i ako sudije EULEX-a sede na klupi istih. U jednom slučaju komisija je konstatovala da nije prikazano da je EULEX u bilo kom svojstvu bio umešan u pitanja na koja se žalilac žalio. U drugom slučaju komisija je konstatovala da nema nadležnost nad žalbom pošto ista spada van sfere izvršnog mandata EULEX-a. A jedna žalba je skinuta sa liste slučajeva.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici komisije nakon prevoda istih na albanskom i srpskom jeziku.

Naredno zasedanje komisije je zakazano da se održi u oktobru 2016. godine.

Trenutno je pred Komisijom 46 slučajeva na čekanju. Od toga je 14 prosleđeno strankama radi dobijanja njihovih zapažanja povodom prihvatljivosti i osnovanosti istih; osam je proglašeno prihvatljivim. Ostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji molimo posetite sledeći sajt www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.