Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj: 02-2021
Datum: 11. avgust 2023. godine

Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Komisija za razmatranje ljudskih prava (Komisija) održala je svoju 56 sednicu dana 10. avgusta 2023. godine. Komisija je zasedala elektronskim putem.

Komisija je tokom zasedanja razmatrala jedan (1) slučaj:

1. Slučaj br. 2021-02 O.L. i ostali protiv EULEX-a. Dana 10. avgusta 2023. godine, Komisija je zaključila da je Šef Misije EULEX adekvatno odgovorio na zahtev koji je predsedavajuća uputila za usvajanje privremenih mera, unutar okvira mandata Misije.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom