Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu
Broj:03-2020
Datum:27. oktobar 2020. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoju 46 sednicu dana 20.oktobra 2020. godine.

Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmotrila jedan slučaj:

1. Slučaj 2020-01 Reihan Kaja protiv EULEX-a. Dana 20. oktobra 2020. godine, Komisija je proglasila ovu žalbu neprihvatljivom zato što ista spada izvan skupa pravne nadležnosti komisije.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi sa nepristrasnošću i integritetom