Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu

Broj                         03-2019
Datum 19. jul 2019. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (Komisija) održala je svoje 41 zasedanje 19. i 20. juna 2019. godine.

Tokom zasedanja Komisija je razmatrala šest predmeta:

1. Slučaj 2011-27 F. i ostali protiv EULEX-a. Odlukom od 05. decembra 2017. godine, komisija je konstatovala da EULEX nije odgovoran za kršenje prava žalioca na život u svom suštinskom delu, ali je odgovoran za kršenje prava žalioca pod proceduralnim delom prava na život, kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava. Pored toga, komisija je utvrdila da je EULEX odgovoran za kršenje prava žalioca na slobodu od mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, kao što je garantovano članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava. Komisija je dala dve preporuke Šefici Misije EULEX.

Dana 19. juna 2019. godine, Komisija je usvojila propratnu odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. U svojoj odluci, komisija je konstatovala da je Šefica Misije u potpunosti sprovela prvu preporuku iste. Što se tiče njihove druge preporuke, komisija je konstatovala da iako formalno nije priznala odgovornost Misije za kršenje prava žalilaca, Šefica Misije je preduzela vredan korak izrazivši svoje najiskrenije saučešće žaliocu u ime Misije.

Komisija je odlučila da zatvori dalje ispitivanje ovog slučaja.

2. Slučaj 2016-09 Milorad Trifunović protiv EULEX-a. Dana 19. juna 2019. godine, Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da podnesu podneske o osnovanosti žalbe.

3.Slučaj 2016-10 Dragiša Kostiić protiv EULEX-a. Dana 19. juna 2019. godine, Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da podnesu podneske o osnovanosti žalbe.

4. Slučaj 2016-14 Milan Ađančić protiv EULEX-a. Dana 19. juna 2019. godine, Komisija je žalbu proglasila prihvatljivom i pozvala stranke da podnesu podneske o osnovanosti žalbe.

5. Slučaj 2017-02 Zufe Miladinović protiv EULEX-a. Dana 19. juna 2019. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice žalioca i nisu uspeli u tome da žalilac bude informisana. Kao rezultat, Komisija je ustanovila da je Misija odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava na život žalioca kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, kao što je garantovano članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava.

Komisija je dala nekoliko preporuka Šefici Misije EULEX.

6. Slučaj 2018-03 E.V. protiv EULEX-a. Dana 19. juna 2019. godine, Komisija je ovu žalbu proglasila neprihvatljivom zato što spada van skupa pravne nadležnosti Komisije i suštinski je neosnovana.

Odluke komisije, Pravilnik o radu kao i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.