Komunikatat për shtyp 2014

 • Seanca nga 10 deri më 12 nëntor 2014
  Paneli Shqyrtues për të Drejtat e Njeriut mbajti në Prishtinë seancën e tij të rregullt me radhë prej datës 10 deri më 12 nëntor 2014.
 • Seanca nga 25 deri më 27 gusht 2014
  Paneli Shqyrtues për të Drejtat e Njeriut mbajti në Prishtinë seancën e tij të rregullt me radhë prej datës 25 deri më 27 gusht 2014.
 • Seanca nga 26 deri më 28 maj 2014
  Paneli Shqyrtues për të Drejtat e Njeriut mbajti në Prishtinë seancën e tij të rregullt me radhë prej datës 26 deri më 28 maj 2014.
 • Seanca nga 7 deri më 9 prill 2014
  Paneli Shqyrtues për të Drejtat e Njeriut mbajti në Prishtinë seancën e tij të rregullt me radhë prej datës 7 deri më 9 prill 2014.
 • Seanca nga 3 deri më 5 shkurt 2014
  Paneli Shqyrtues për të Drejtat e Njeriut mbajti në Prishtinë seancën e tij të rregullt me radhë prej datës 3 deri më 5 shkurt 2014.