Kontakti

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Rr. Rrustem Statovci Street no. 83
10000 Prishtinë
KOSOVË

 

Tel: +383 (0) 38 78 4178

Email: office@hrrp.eu

Map Link

www.hrrp.eu

HRRP Office