Raporti Vjetor

Raporti vjetor 2022 (i publikuar 01 korrik 2022)
nga 1 janar 2022 deri më 31 dhjetor 2022 (PDF)

Raporti vjetor 2021 (i publikuar 01 qershor 2022)
nga 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2021 (PDF)

Raporti vjetor 2020 (i publikuar me 02 prill 2021)
nga 1 janar 2020 deri më 31 dhjetor 2020 (PDF)

Raporti vjetor 2019 (i publikuar me 02 prill 2020)
nga 1 janar 2019 deri më 31 dhjetor 2019 (PDF)

Raporti vjetor 2018 (i publikuar me 15 maj 2019)
nga 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018 (PDF)

Raporti vjetor 2017 (i publikuar me 19 mars 2018)
nga 1 janar 2017 deri më 31 dhjetor 2017 (PDF)

Raporti vjetor 2016 (i publikuar me 10 maj 2017)
nga 1 janar 2016 deri më 31 dhjetor 2016 (PDF)

Raporti vjetor 2015 (i publikuar me 10 prill 2016)
nga 1 janar 2015 deri më 31 dhjetor 2015 (PDF)

Raporti vjetor 2014 (i publikuar me 10 shkurt 2015)
nga 1 janar 2014 deri më 31 dhjetor 2014 (PDF)

Raporti vjetor 2013 (i publikuar me 11 shkurt 2014)
nga 1 janar 2013 deri më 31 dhjetor 2013 (PDF)

Raporti vjetor 2012 (i publikuar me 19 shkurt 2013)
nga 1 janar 2012 deri më 31 dhjetor 2012 (PDF)

Raporti vjetor 2011 (i publikuar me 29 shkurt 2012)
nga 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2011 (PDF)

Raporti vjetor 2010 (i publikuar me 04 mars 2011)
nga 8 qershor 2010 deri më 31 dhjetor 2010 (PDF)