LAJME

Paneli ka mbajtur seancën e 49-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 49-të më 26 March 2021.

Lexo më shumë

Buletini informativ i 21-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 22-të informativ, ku mbulon periudhën 1 Korrik 2020 – 31 dhjetor 2020

Në Buletinin informativ:

  • Hyrje
  • Procedimi i rishikuar i lëndëve
  • Fushata informuese e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 47-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 47-të më 11 dhjetor 2020.

Lexo më shumë

Me rastin e ditës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, që shënohet çdo vit më 10 dhjetor, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka kënaqësinë të lansoj serinë e parë të videove të shkurta informuese në lidhje me punën e vet

Buletini informativ i 21-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 21-të informativ, ku mbulon periudhën 1 prill 2020 – 30 qershor 2020

Në Buletinin informativ:

  • Hyrje
  • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 46-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 46-të më 20 tetor 2020.

Lexo më shumë