LAJME

Paneli ka mbajtur seancën e 56-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut, (Paneli) mbajti seancën e tij të 56-të më 10 gusht 2023. Paneli diskutoi përmes mjeteve elektronike.

Lexo më shumë

Raporti vjetor 2022

(i publikuar 01 qershor 2023) nga 1 janar 2022 deri më 31 dhjetor 2022 (PDF)

Paneli ka mbajtur seancën e 55-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut, (Paneli) mbajti seancën e 55-të në Prishtinë më 4-7 korrik 2023.

Lexo më shumë

Buletini informativ i 26-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 26-të informativ, ku mbulon periudhën 26 – 30 shtator 2021 – 31 gusht 2022

Në Buletinin informativ:

 • Hyrje
 • Takimi me shefin e Misionit të EULEX-it Kosovë
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 54-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) ka mbajtur seancën e 54-të me datën 5-7 korrik 2022, ndërsa ka vazhduar mbajtjen e seancës më 18 gusht 2022, përmes mjeteve elektronike.

Lexo më shumë

Raporti vjetor 2021

(i publikuar 01 qershor 2022) nga 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2021 (PDF)

Buletini informativ i 25-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 25-të informativ, ku mbulon periudhën 1 korrik 2021 – 30 shtator 2021

Në Buletinin informativ:

 • Hyrje
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 52-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 52-të më 16 shtator 2021.

Lexo më shumë

Buletini informativ i 24-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 24-të informativ, ku mbulon periudhën 1 Prill 2021 – 30 Qershor 2021

Në Buletinin informativ:

 • Hyrje
 • Fushatë publike
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 51-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 51-të më 29 qershor 2021.

Lexo më shumë

Çfarë bën Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut me ankesën tuaj?

Paneli ka mbajtur seancën e 50-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 50-të më 29 prill 2021.

Lexo më shumë

Si mund të bëni ankesë në Panelin për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut?

Buletini informativ i 23-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 23-të informativ, ku mbulon periudhën 1 Janar 2021 – 31 Mars 2021

Në Buletinin informativ:

 • Hyrje
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 49-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 49-të më 26 March 2021.

Lexo më shumë

Buletini informativ i 22-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 22-të informativ, ku mbulon periudhën 1 korrik 2020 – 31 dhjetor 2020

Në Buletinin informativ:

 • Hyrje
 • Procedimi i rishikuar i lëndëve
 • Fushata informuese e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 48-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 48-të më 12 shkurt 2021.

Lexo më shumë

Paneli ka mbajtur seancën e 47-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 47-të më 11 dhjetor 2020.

Lexo më shumë

Me rastin e ditës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, që shënohet çdo vit më 10 dhjetor, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka kënaqësinë të lansoj serinë e parë të videove të shkurta informuese në lidhje me punën e vet

Buletini informativ i 21-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 21-të informativ, ku mbulon periudhën 1 prill 2020 – 30 qershor 2020

Në Buletinin informativ:

 • Hyrje
 • Seancat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Vendimet e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
 • Publikimi i vendimeve të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut

Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Paneli ka mbajtur seancën e 46-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 46-të më 20 tetor 2020.

Lexo më shumë