TABELA E LËNDËVE ME VENDIMET PASUESE – Korrik 2019

 

Lënda

E pranueshme

Gjetjet

Vendimi pasues

I dytë

I tretë

Mbyllur

1

2010-01

8 PRILL 2011

8 PRILL 2011

23 NËNTOR 2011

 

 

Mbyllur

2

2010-07

8 QERSHOR 2011

8 QERSHOR 2011

23 NËNTOR 2011

 

 

Mbyllur

3

2011-07

5 TETOR 2012

10 PRILL 2013

26 NËNTOR 2013

26 GUSHT 2014

 

Mbyllur

4

2011-20

5 TETOR 2012

22 PRILL 2015

11 NËNTOR 2015

10 JANAR 2017

27 MARS 2019

---

5

2011-27

13 QERSHOR 2017

5 DHJETOR 2017

19 QERSHOR 2019

 

 

Mbyllur

6

2012-09 dhe të tjerët

10 PRILL 2013

20 QERSHOR 2013

5 SHKURT 2014

 

 

Mbyllur

7

2012-14

7 QERSHOR 2013

4 SHKURT 2014

11 NËNTOR 2014

 

 

Mbyllur

8

2012-19 & 20

shih 2012-09

30 SHTATOR 2013

27 MAJ 2014

 

 

Mbyllur

9

2012-22

---

11 NËNTOR 2015

29 SHKURT 2016

 

 

Mbyllur

10

2013-03

1 KORRIK 2014

12 NËNTOR 2014

11 NËNTOR 2015

 

 

Mbyllur

11

2013-21

11 JANAR 2017

11 JANAR 2017

13 QERSHOR 2017

 

 

Mbyllur

12

2014-11 dhe të tjerët

30 SHTATOR 2015

19 TETOR 2016

7 MARS 2017

 

 

Mbyllur

13

2014-18

12 NËNTOR 2015

12 NËNTOR 2015

11 JANAR 2017

 

 

Mbyllur

14

2014-32

11 NËNTOR 2015

11 NËNTOR 2015

19 TETOR 2016

7 MARS 2017

 

Mbyllur

15

2014-34

29 SHTATOR 2015

19 TETOR 2016

7 MARS 2017

 

 

Mbyllur

16

2014-37

19 TETOR 2016

19 TETOR 2016

10 JANAR 2017

 

 

Mbyllur

17

2017-02

27 MARS 2019

19 QERSHOR 2019

 

 

 

 

18

---

 

 

 

 

 

 

19

---

 

 

 

 

 

 Statistikat 2010 - 2019


 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gjithsej

Lëndët e regjistruara gjithsej

16

28

23

27

42

16

36

7

4

1

200

Lëndët e përfunduara gjithsej

6

30

10

20

28

27

19

25

6

4

175

Të pranueshme

 

 

2

 

1

8

0

0

0

5

16

Të papranueshme

6

22

10

13

22

12

9

14

6

3

117

Shkelje

0

2

0

7

2

4

9

1

0

1

26

Nuk ka shkelje

0

5

0

0

1

10

0

9

0

 

25

Të hequra nga lista e ankesave

0

1

0

0

3

1

1

2

0

 

8

 

 

Deri më 20 korrik 2019

Në pritje

24

Të komunikuara tek ShM

23