Članovi Komisije

Komisija je sačinjena od tri međunarodna eksperta iz oblasti zakona o ljudskim pravima. Jedan ekspert je sudija Misije EULEX na Kosovu koji je upoznat sa misijom i pravnim sistemom Kosova. Druga dva člana Komisije elektovana su kroz specijalan poziv za pružanje doprinosa upućen krajem novembra 2009 godine.

Članovi Komisije imenovani su od strane Zamenika Šefa Misije EULEX 4-og maja 2010 godine. Takođe je imenovan rezervni član za EULEX sudiju u slučaju da dođe do sukoba interesa prilikom razmatranja određene žalbe. Nakon usvajanja Poslovnika o Radu, 9-og juna 2010 godine, Komisija je postala u potpunosti operativna. Komisija se sastaje redovno i sprovodi svoje funkcije sa nepristrasnošću i integritetom.  

Komisija ima svoj stalni sekretarijat u centru Prištine, koji je lako pristupačan javnosti.

 

Ms. Magda Mierzewska, Predsednik Komisije
Biografija

 

Mr. Guénaël Mettraux, Član
Biografija

 

Gđa. Anna Bednarek, Član
Biografija

 

Gdin. Petko Petkov, Rezervni član
Biografija