Tabela sa slučajevima

 

 

1. PRAVNA NADLEŽNOST I PRIHVATLJIVOST

1.1. Opšta pitanja

  1.1.1. Skup ovlašćenja razmatranja Komisije

Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 17. jun 2013. god. u par.33-40.
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par.33.
X. i 115 drugih podnosilaca žalbe, 2011-20, 5. oktobar 2012. u par.. 55.
Hamiti protiv EULEX-a, 2012-01,5. jun 2012. u par. 16-17
Rexhepi protiv EULEX-a,2011-23, 20. mart 2012. u par. 36-37
Sharku protiv EULEX-a,2011-19, 20. mart 2012. u par. 20-21
Trajković protiv EULEX-a, 2011-12, 23. novembar 2011. u par. 12
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011. u par. 18
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 52-64

  1.1.2. Koncept odgovornosti

Pajaziti protiv EULEX-a, 2012-05, 4. oktobar 2012. u par. 9
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012. u par.  21
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012. u par. 36
Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012. u par.18
Lazic protiv EULEX-a, 2011-24, 23. novembar 2011. u par. 18
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011. u par. 12
Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011. u par. 19
Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011. u par. 14
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011. u par. 14
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011. u par. 13
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011. u par. 18
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011. u par. 48      
Jovanovic protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011. i par. 31
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011. u par. 10
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 53

  1.1.3. Odluka o prihvatljivosti bez prejudiciranja osnovanosti

Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., završetak
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, od 30. septembra 2015. god., završetak
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, od 01. jula 2014. god., u par. 52
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 17. jun 2013. god. u par.43.
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 62.
X. i 115 ostalih podnosilaca žalbe, 2011-20, 5. oktobar 2012. u par. 56-57
W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012. nakon par. 30

1.2. Ograničenja pravne nadležnosti

  1.2.1. Nadležnost ratione temporis (9. decembar 2008. – datum kada je EULEX počeo sa radom)

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 71-77

  1.2.2. Nadležnost ratione personae – nema ovlašćenja za razmatranja nad UNMIK-om

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. par. 78-82

  1.2.3. Nema nadležnosti nad postupcima koji se dešavaju van Kosova

Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011. u par. 53

  1.2.4. Pravosudna kontrola nad spornim ponašanjem nije neophodno prepreka komisijinoj nadležnosti

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. u par. 61 (implicitno)

  1.2.5. Nadležnost nad “diskrecionim” pitanjima (Tužioca)

Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011. u par. 24

  1.2.6. Bez povezanosti sa EULEX-om

Shkololli protiv EULEX-a, 2015-03, 29. februar 2016. god., u par. 9
Shabani protiv EULEX-a, 2014-30, 21. april 2015. god., u par. 17
Musa protiv EULEX-a, 2014-29, 02. februar 2015. god., u par.10
Begolli protiv EULEX-a, 2014-27, 02. februar 2015. god., u par. 11
Fazliu protiv EULEX-a, 2014-28, 10. novembar 2014. god., u par. 10
Kadribasic protiv EULEX-a, 2014-09,10. novembar 2014. god., u par. 11
Rastelica protiv EULEX-a, 2014-07, 27. maj 2014. u par. 12
A.Z. protiv EULEX-a, 2014-03, 27. maj 2014. u par. 14
Vuković protiv EULEX-a, 2013-18, 07. april 2014. u par. 11
Fejza protiv EULEX-a, 2014-20, 26. avgust 2014. u par. 9
C.X. protiv EULEX-a, 2014-08, 26. avgust 2014. u par. 13
Kadriu protiv EULEX-a, 2013-27, 27. maj 2014. u par. 18
Rajovic protiv EULEX-a, 2013-25, 09. april 2014. u par. 17
Gashi protiv EULEX-a, 2013-20, 26. novembar 2013. god. u par. 9
U. protiv EULEX-a, 2013-19, 27. novembar 2013. god. u par. 14-15
Susaj protiv EULEX-a, 2013-16, 30. avgust 2013. god. u par. 9-10

 

1.3. Kadar i zapošljavanje u EULEX-u

  1.3.1. Nema nadležnosti nad žalbama upućenih od kadra EULEX-a

Jedan EULEX-ov radnik protiv EULEX-a, 2010-13, 14. septembar 2010. u par. 5

  1.3.2. Žalbe o procedurama zapošljavanja u EULEX-u

Luizim Gashi protiv EULEX-a, 2010-14, 7. decembar 2010. u par. 7
Pasuli protiv EULEX-a, 2010-12, 14. septembar 2010. u par. 7
Proetel protiv EULEX-a, 2010-10, 14. septembar 2010. u par. 6

                1.4. Postupci pred kosovskim sudovima

  1.4.1. Sudski postupci pred kosovskim sudovima – bez umešanosti EULEX-a

Z.A. protiv EULEX-a, 2014-36, 29. februar 2016. god., u par. 17
K.P. protiv EULEX-a, 2014-31, 21. april 2015. god., u par. 13
J.Q. protiv EULEX-a, 2014-24, 21. april 2015. god., u par. 10
Kaciu protiv EULEX-a, 2014-26, 02. februar 2015. god., u par. 18
Kadribasic protiv EULEX-a, 2014-09,10. novembar 2014. god., u par. 11
Kahrs protiv EULEX-a, 2012-16, 10. april 2013. god. u par. 35.
Hamiti protiv EULEX-a, 2012-01, 5. jun 2012. u par. 17
Mustafa protiv EULEX-a,2011-03, 8. april 2011. u par. 22
Sefa protiv EULEX-a, 2010-15, 23. februar 2011. u par. 12
Krstic protiv EULEX-a, 2010-08, 23. februar 2011, par. 16-17

  1.4.2. Sudski postupci kosovskih sudova – umešanost EULEX-a/kontakt sa EULEX-om

Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 16
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 20
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 23
Selmani protiv EULEX-a, 2014-23, 10. novembar 2014. god., u par. 12
Rexhepi protiv EULEX-a, 2014-19, 10. novembar 2014. god., u par. 12
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par.31.
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013. u par. 21
Pajaziti protiv EULEX-a, 2012-05, 4. oktobar 2012. u par. 9-10
Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012. u par. 12
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012. u par.  21
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 36
Maznikolli protiv EULEX-a, 2011-21, 20. mart 2012. u par. 15
Lazic protiv EULEX-a, 2011-24,23. novembar 2011 u par. 20
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011 u par. 13-15
Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011 u par. 19
Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 14
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 15
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011 u par. 14
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011 u par. 18
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011, u par. 50
Shabani protiv EULEX-a, 2011-14, 14. septembar 2011 u par. 18
Jovanovic protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011 u par. 32-34
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011 u par. 11-13
"SYRI” protiv EULEX-a, 2011-05, 14. septembar 2011 u par. 11
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 46-47
Agovic protiv EULEX-a, 2010-16, 8. december 2010 u par.21
Ramadani protiv EULEX-a, 2010-09, 8. jun 2011, par. 28

  1.4.3. EULEX-ovo članstvo/svojstvo kadra jednog organa ne menja karakter kosovskog pravosuđa

Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 20
J.Q. protiv EULEX-a, 2014-24, 21. april 2015. god., u par. 10
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 23
Kaciu protiv EULEX-a, 2014-26, 02. februar 2015. god., u par. 18
Selmani protiv EULEX-a, 2014-23, 10. novembar 2014. god., u par.12
Rexhepi protiv EULEX-a, 2014-19, 10. novembar 2014. god., u par.12
Pajaziti protiv EULEX-a, 2012-05, 4. oktobar 2012 u par. 9-10
Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012 u par. 12
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012 u par.  21
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 36
Maznikolli protiv EULEX-a, 2011-21, 20. mart 2012 u par. 15
Lazic protiv EULEX-a, 2011-24, 23. novembar 2011 u par. 20
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011 u par. 13
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011 u par. 50
Jovanovic protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011 u par. 33
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011 u par. 12
“SYRI” protiv EULEX-a, 2011-05, 14. septembar 2011 u par. 11

  1.4.4. Postupci sudija/kadra EULEX-a koji ne čine sprovođenje izvršnih ovlašćenja

Z.A. protiv EULEX-a, 2014-36, 29. februar 2016. god., u par. 18
Kaciu protiv EULEX-a, 2014-26, 02. februar 2015. god., u par. 19
Fazliu protiv EULEX-a, 2014-28, 10. novembar 2014. god., u par.11
Kadriu protiv EULEX-a, 2013-27, 27. maj 2014. god., u par. 18

  1.4.5. Postupak pred UNMIK-ovom Savetodavnom Komisijom za Ljudska Prava

Rajović protiv EULEX-a, 2013-25, 09. april 2014. u par. 7-11

 

1.5. Postupci EULEX-a

  1.5.1. Ovlašćenje za razmatranje i dovoljno materijalne povezanosti između dela i delovanja EULEX-a

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 84-85

  1.5.2. Nadležnost Komisije da razmatra postupke/propuste tužilaca EULEX-a

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 42
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 38-40
Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 54
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u par. 34
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30. septembar 2015, u par. 71
W.D. protiv EULEX-a, 2015-03, 01. mart 2016. god., u pars 17-19
Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 15-16
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par.32-33
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012 u par. 34-35
W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012 u par. 20-21
Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011 u par. 22
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 16
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011 u par. 15
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 52-64

  1.5.3. Nadnežnost Komisije da razmatra kršenja ljudskih prava od strane tužilaca ukoliko ista nisu rešena od strane pravosudnih organa

Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 17-19
Tome Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-04, 27. maj 2014, par. 14-15
E protiv EULEX-a2012-17, 30. avgust 2013. god. u par. 22-24
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par. 34

  1.5.4. Nadležnost Komisije da proceni sudsku odluku u slučajevima

K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 45
Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 17
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 24
Tome Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-04, 27. maj 2014, par. 14-15

  1.5.5. Odgovornost – obaveza za propuste ili neuspeh da deluje

I protiv EULEX-a, 2013-01, 27. novembar 2013. god. par. 13
H&G protiv EULEX-a 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. u par. 42-53
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 66.
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 61-62.
Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012 u par. 19-20
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 par. 91-94
Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011, par. 74-75

  1.5.6. Postupci medicinskog osoblja nisu deo izvršnog mandata

Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15. jun 2015. god., u par. 18

 

1.6. Mandat EULEX-a

  1.6.1. Ograničenja mandata EULEX-a i ovlašćenja da razmatra

Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012 u par. 21

  1.6.2. “Izvršni” aspekti mandata EULEX-a kao granica pravne nadležnosti

Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 23 (starateljstvo nad decom)
X. i 115 ostalih podnosilaca žalbe, 2011-20, 5. oktobar 2012 u par. 43-53 (zdravstvena nega, zagađenje, pitanja udomljavanja, zaštita okoline)
Maznikolli protiv EULEX-a, 2011-21, 20. mart 2012 u par. 15
Asllani protiv EULEX-a, 2011-26, 23. novembar 2011 (nije uključeno stavljanje na snagu presuda kosovskih sudova) u par. 33
Trajkovic protiv EULEX-a, 2011-12, 23. novembar 2011u par. 12 (pretres kuće kao izvršni mandat)            
Shabani protiv EULEX-a, 2011-14, 14. septembar 2011 u par. 16-18 (zakon o porodici)
Azemi protiv EULEX-a, 2011-17, 8. jun 2011 u par. 3 (nije uključeno zaposlenje)
Mirkovic protiv EULEX-a, 2011-09, 8. jun 2011 u par. 14-15 (zaposlenje i unutrašnja disciplina nisu uključeni)
Gecaj protiv EULEX-a, 2011-01, 23. novembar 2011 u par. 48

  1.6.3. “Izvršni” mandat i sudije EULEX-a

Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011 u par. 34

   1.6.4 Praćenje, Podučavanje i Savetovanje (PPS)

Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 36
Kahrs protiv EULEX-a, 2012-16, 10. april 2013. god. u par. 26-35

  1.6.5. Izvršni mandat i svojstvenost

 Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 33 - 40
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 57-60

1.7. Druga pitanja

  1.7.1. Priznavanje prava podnosiocu žalbe od strane EULEX-a

Maxhera protiv EULEX-a, 2012-04, 4. oktobar 2012 u par. 12-13

  1.7.2. Bez nadležnosti nad poreskim pitanjima

Hoxha protiv EULEX-a, 2011-18, 23. novembar 2011 u par. 20

  1.7.3. Bez ovlašćenja da razmatra privatne sporove

Sogojeva protiv EULEX-a, 2012-18, 6. jun 2012. god. u par. 6-8
Gashi protiv EULEX-a, 2011-25, 20. mart 2012 u par. 8-9
Rudi protiv EULEX-a, 2010-11, 14. septembar 2010 u par. 6

  1.7.4. KRLJP nije apelacioni sud

Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 21
Sharku protiv EULEX-a, 2011-19, 20. mart 2012   u par. 21

  1.7.5. Indirektno ovlašćenje Komisije za razmatranje

Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 37-38

  1.7.6. 6-meseci rok za podnošenje žalbi

Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u pars 44-48
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 to 2014-17, 30. septembar 2015. god., u pars 91-100
Sula protiv EULEX-a, 2015-10, 01. mart 2016. god., u par. 16
Mikić protiv EULEX-a, 2014-38, 15. jun 2015. god., u pars 8-9
K.P. protiv EULEX-a, 2014-31, 21. april 2015. god., u par. 15
Emërllahu protiv EULEX-a, 2012-15, 8. april 2013. god. u par. 9.
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 42.
Gashi protiv EULEX-a, 2012-13, 8. april 2013. god. u par. 10.
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 25
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012 u par. 25-33
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 39-42
Gashi protiv EULEX-a, 2011-22, 23. novembar 2011 par. 16-17
Martinovic protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 17-18
Trajkovic protiv EULEX-a, 2011-12, 23. novembar 2011 u par. 13-14
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011 u par. 16-18
Blakqori protiv EULEX-a, 2011-06, 23. novembar 2011 u par. 19-20
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 51

  1.7.7. Status ‘žrtve’

Mustafa-Sadiku, 2014-41, 15. jun 2015. god., u par. 14
Emërllahu protiv EULEX-a, 2012-15, 8. april 2013. god. u par. 10-13.
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 52-55.
Ibishi protiv EULEX-a, 2012-07, 15. januar 2013 u par. 6-8
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 43-47
Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 15

  1.7.8. Actio popularis

Ibishi protiv EULEX-a, 2012-07, 15. januar 2013 u par. 7

  1.7.9. Tekuća/neprekidna obaveza EULEX-a (prema postupcima UNMIK-a)     

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011 u par. 83-97, naročito par. 88

  1.7.10. EULEX i dužnost da zaštiti ljudska prava

A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 50.

1.7.11. EULEX nije država – mogućnost da garantuje zaštitu ljudskih prava je ograničena za razliku od spomenut

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god.,u par. 43-45         
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 54   
K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 to 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 53
A,B,C & D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 & 12, 20. jun 2013. god., u par. 50

1.7.12. Preuranjena žalba

Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 20-22
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 28-29

1.7.13. Neosnovana žalba

K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 46-47
W.D. protiv EULEX-a, 2015-03, 01. mart 2016. god., u par. 20-22
Berisha protiv EULEX-a, 2015-08, 01. mart 2016. god., u par. 15-16
Shkololli protiv EULEX-a, 2015-03, 29. februar 2016. god., u par. 9
Zherka protiv EULEX-a, 2014-42, 15. jun 2015. god., u par. 14

 

1.8. Policija EULEX-a

  1.8.1. Izvršna ovlašćenja policije

A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par.45.
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 33 – 38, 40
Kahrs protiv EULEX-a, 2012-16, 10. april 2013. god. u par. 26.
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011. god. u par. 39

  1.8.2. Planiranje i sprovođenje policijskih operacija

H&G protiv EULEX-a, 2012-19 & 20, 30. septembar 2013. god., u par. 48-53
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 46-51; 55-61, 64-65.

  1.8.3. EULEX kao drugo-reagujući

H&G protiv EULEX-a 2012-19 & 20, 30. septembar 2013. god. u par. 34
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 49.

   

2. PROCEDURALNA PITANJA

2.1. Sastav Komisije

  2.1.1. Mogućnost zasedanja u odsustvu člana

Hamiti protiv EULEX-a, 2012-01, 5. jun 2012 u par. 2

  2.1.2. Izuzeće ili diskvalifikacija člana Komisije / Sekretarijata

X. i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 5. oktobar 2012 u par. 3
Zeka protiv EULEX-a, 2012-02, 4. oktobar 2012 u par. 1
Lazić protiv EULEX-a, 2011-24, 23. novembar 2011 u par. 2
Jovanović protiv EULEX-a, 2011-10, 14. septembar 2011 u par. 2
Rruka protiv EULEX-a, 2011-08, 14. septembar 2011 u par. 2
“SYRI” protiv EULEX-a, 2011-05, 14. septembar 2011 u par. 2

  2.1.3. Mogućnost da odluku donese  ’većina’

Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 23. novembar 2011 nakon par. 77
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011 nakon par. 88

2.2. Informacija, pitanja, podnesci

  2.2.1. Proceduralna sredstva za potraživanje informacija

Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 9

  2.2.2. Ovlašćenje Komisije da obavesti žalioca o mogućnosti ponovnog podnošenja žalbe

Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 17

  2.2.3. Zahtev za podneske od strane stranaka

Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011 u par. 2 i 3
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 2 i 4

  2.2.4. Mogućnost raspitivanja oko proceduralnih koraka koje su preduzeli nadležni organi

Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 3

  2.2.5. Zahtev za informacije i situacija delimičnog slaganja sa zahtevom

Mehmetaj protiv EULEX-a, 2010-03, 14. septembar 2011 u par. 2

  2.2.6. Zahtev Komisije da razmotri predmet slučaja

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 4

  2.2.7. Mogućnost direktnog (elektronskim putem) kontakta sa podnosiocem žalbe

Luizim Gashi protiv EULEX-a, 2010-14, 7. decembar 2010. god. u par. 1.

  2.2.8. Obaveštavanje Šefa Misije i zahtev za mišljenje

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011 u par. 1

2.3. Pitanja podnosioca žalbe

  2.3.1. Pitanja predstavljanja podnosioca žalbe

Smajli protiv EULEX-a, 2011-15, 23. novembar 2011 u par. 17

  2.3.2. Pravo podnosioca žalbe da bude saslušan

Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011 u par. 2-3 i 18.
Bahadur i ostali protiv EULEX-a, 2011-02, 14. septembar 2011 u par. 2-4
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011 u par. 4-5
Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011 u par. 1, 3-4,

2.3.3. Neuspeh žalioca da komunicira sa Komisijom i efekat istog – uklanjanje sa liste

Hajdari protiv EULEX-a, 2014-40, 15. jun 2015. god., u par. 14
Hyseni protiv EULEX-a, 2014-21, 10. novembar 2014. god., u par. 10-11
Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011. god. u par. 19

  2.3.4. Mogućnost ponovnog predstavljanja žalbe

Berisha protiv EULEX-a, 2011-04, 14. septembar 2011. god. u par. 20

 2.4. Pitanja istrage

  2.4.1. Predlog ŠM-u za nametanje privremenih mera (vezano za istragu)

W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012. god. nakon par. 30

  2.4.2. Dužnost da se sprovede istraga

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 46-47, 57-65
Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, 29. septembar 2015. god., u par. 38-39
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 88
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 67
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013. god. u par. 28.
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 74-77

2.4.3. Dužnost da žrtve budu uključene/obaveštene

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 61-62
Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 59

2.4.4. Poverljivost istraga i zaštita prava žrtava

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 72-74

2.4.5. Zaštita svedoka u krivičnim istragama

W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god., u par. 34-35, 47-53
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 38-42

2.4.6. Odgovornost i javni uvid – obrazložena odluka o prekidu razmatranja

Stanisić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 67-69

2.4.7. Ovlašćenja EULEX-ovih tužilaca pod zakonom o nadležnostima

Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., u par. 53-63
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 84-90
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 60-64

2.4.8. Ovlašćenja EULEX-ovih tužilaca u “posebnim okolnostima” (Čl. 7 (a) Zakona o pravnoj nadležnosti)

Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god., u par. 62
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god., u par. 90
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 60-64

2.4.9. Istrage povodom slučajeva osoba nestalih/ubijenih tokom sukoba

Sadiku-Sula protiv EULEX-a, 2014-34, od 29. septembra 2015. god.,
D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R., 2014-11 do 2014-17, 30. septembar 2015. god.
L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god.

2.4.10. Specijalna istražna radna grupa (SITF) - status vis-à-vis misije EULEX

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 66-71

 

2.5. Praćenje sprovođenja preporuka

2.5.1. Nadležnost za praćenje sprovođenja preporuka

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 29. februar 2016. god., u par. 3
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 11. novembar 2015. god., u par. 2
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 11. novembar 2015. god., u par. 3
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 11. novembar 2014. god., u par. 4
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, odluka o sprovođenju preporuka komisije,  
23. novembar 2011 par. 1 i par. 10-13
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, odluka o sprovođenju preporuka komisije,
23. novembar 2011 par. 1 i par. 9-10

2.5.2. Procena od strane Komisije o naporima učinjenim da se njihova odluka sprovede          

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 29. februar 2016. god., u par. 7-10
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 11. novembar 2015. god., u par. 8-13
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 11. novembar 2015. god., u par. 15-21
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 11. novembar 2014. god., u par.
W protiv EULEX-a, 2011-07,26. avgust 2014. u par. 17-19
H&G protiv EULEX-a, 2012-19&20, 27. maj 2014. u par. 3
ABCD protiv EULEX-a, 2012-09,10,11&12, 05. februar 2014. u par. 3
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 23. novembar 2011. god. u par. 7-10
Rudi protiv EULEX-a, odluka o sprovođenju preporuka komisije, 2010-07, 23. novembar 2011. god. u par. 10-13

  2.5.3. Preporuke koje nisu sprovedene / ili su sprovedene delimično – pozivnica da se ponovo razmotre/preduzmu dalji postupci

X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 11. novembar 2015. god., završeno
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 11. novembar 2014. god., završeno
W protiv EULEX-a, 2011-07, 26. novembar 2013. god., završeno

2.6. Ponovno ispitivanje žalbe

  2.6.1. Pravilo 42. i nove činjenice

Kadriu protiv EULEX-a, 2013-27, 10. novembar 2014. god. u par. 7
Y. protiv EULEX-a, (ponovno ispitivanje) 2011-28, 15. januar 2013. god. u par. 7-10

  2.6.2. Pravilo 42. i novi dokazi

Tome Krasniqi protiv EULEX-a,2014-04, 10. novembar 2014. god., u par. 13
Y. protiv EULEX-a, (ponovno ispitivanje) 2011-28, 15. januar 2013. god. u par. 11-15

2.7. Ostala proceduralna pitanja

2.7.1. Odluka Komisije proprio motu kako bi zaštitili identitet podnosioca žalbe

W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti) 2011-07, 5. oktobar 2012. god. u par. 5

  2.7.2. Udruživanje žalbi shodno članu 20. PR-a

K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 7
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 10. april 2013. god. u par. 8

3. PITANJA DOKAZA

 3.1. Vrednost dokaza činjenica koje datiraju pre - 9. decembra 2008. god.

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 96-97

 

4. OSNOVANOST

4.1. Član 2. EKLJP

4.1.1. Povreda člana 2.

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., završeno

4.1.2. Nema povrede člana 2.

Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 36-42
W protiv EULEX-a (odluka o prihvatljivosti), 2011-07, 5. oktobar 2012. god. par. 30.

4.1.3. Važnost člana 2. EKLJP-a

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 65-70

4.1.4. Pozitivne obaveze pod članom 2. EKLJP-a, uključujući i obavezu da se sprovede istraga

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., u par. 58-65
Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 68-70

  4.1.5. Član 2. i potreba za jednim efektivnim pravosudnim sistemom

Thaqi protiv EULEX-a, 2010-02, 14. septembar 2011. god. u par. 69

4.2. Član 3.  EKLJP-a

4.2.1. Povreda člana 3.

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., završeno

4.2.2. Nema dokaza o postupanju suprotno članu 3.

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 55-57
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 36-38

  4.2.3. Minimalni nivo ozbiljnosti

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 55
Krasniqi protiv EULEX-a, 2013-02, 30. avgust 2013. god. u par. 11-13
Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013. god. u par. 27
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 36

  4.2.4. Navodna povreda prava koja se ne može pripisati EULEX-u

K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 55-61

 

4.3. Član 5. EKLJP-a

4.3.1. Bez povrede člana 5.

Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 43-44

  4.3.2. Pitanje dužine pritvora

Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par. 45-52
Martinović protiv EULEX-a, 2011-13, 23. novembar 2011 u par. 15-16

  4.3.3. Pristup dokumentaciji

Krasniqi protiv EULEX-a, 2014-33, 21. april 2015. god., u par. 12
Z protiv EULEX-a, 2012-06, 10. april 2013. god. u par. 43-44

  4.3.4. Neosnovana žalba

 K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T, 2013-05 do 2013-14, 21. april 2015. god., u par. 47

4.4. Član 6. EKLJP-a

  4.4.1. Pravo pravičnog suđenja

Halili protiv EULEX-a, 2012-08, 15. januar 2013, u par. 20-22
Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012 u par. 11-12
Rexhepi protiv EULEX-a, 2011-23, 20. mart 2012 u par. 37-38 

  4.4.2. Trajanje postupka i neopravdano odlaganje (kao pitanje ljudskih prava)

Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 57-68
S.M. protiv EULEX-a, 2011-11, 23. novembar 2011. god. u par. 14
Kazagić ptoriv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. u par. 77
Krstić protiv EULEX-a, 2010-08, 23. februar 2011. god. u par. 15

  4.4.3. Izvršenje presude kao osnovnog dela prava na pravično suđenje            

Asllani protiv EULEX-a, 2011-26, 23. novembar 2011. god. u par. 35

  4.4.4. Praktična i delotvorna prava i dužnost vlasti da deluju na vreme

Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. par. 68

  4.4.5. Neizvesnost i efikasno uživanje u pravu

Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god., u par. 64-65
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. par. 69 i par. 71-72

  4.4.6. Nadležnost i zakonitost upravnih organa da odlučuju o pitanjima prava (ukoliko je sudsko razmatranje potpuno)

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. par. 87-88

  4.4.7. Sudsko razmatranje administrativnih odluka i zahteva za pravičnost

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. par. 88

  4.4.8. Ne postoji pravo na krivično gonjenje

Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. par. 42-43

  4.4.9. Izvršenje presude i pristup pravosuđu

Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god.;

  4.4.10. Pristup pravosuđu i njegova ograničenja

Radunović protiv EULEX-a, 2014-02, 12. novembar 2015. god., u par. 18-19
Ibrahimi protiv EULEX-a, 2014-05, 21. april 2015. god., u par. 25-27
Kazagić  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011, par.61-62 and par. 76

4.5. Član 8.

4.5.1.Nema povrede člana 8.

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 60-61
Y. protiv EULEX-a, 2011-28, 15. novembar 2012. god. u par. 36-42

  4.5.2. Povreda člana 8.

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., zaključeno
H&G protiv EULEX-a, 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. u par. 56
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 53-61, 65.
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 39-55.

  4.5.3. Skup člana 8.

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 58

  4.5.4. Legitimni cilj

W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 45.

  4.5.5. Pozitivna obaveza pod članom 8.

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 59
Krlić protiv EULEX-a, 2012-21, 26. avgust 2014. u par. 25

4.6. Član 9.

  4.6.1. Povreda člana 9.

H&G protiv EULEX-a 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. u par. 56
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 53-61, 65.

4.7. Član 11.

4.7.1. Povreda člana 11.

A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 53-61, 65.

4.8. Član 13.

4.8.1. Povreda člana 13.

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god., zaključeno
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 73
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 67
Becić protiv EULEX-a, 2013-02, 12. novembar 2014. god., u par. 58-63
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. u par. 66-67

  4.8.2. Obaveza EULEX-a da obezbedi adekvatne pravne lekove

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 63 itd.
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 7. jun 2013. god. u par. 40.

4.8.3. Obaveza da se zabeleže i registruju žalbe povodom navoda kršenja prava

Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 12. novembar 2014. god., u par. 56. i 60.

4.8.4. Postupci/nadležnosti kosovskih organa vlasti koji ne oslobađaju EULEX od svojih obaveza

Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 12. novembar 2014. god., u par. 59

4.8.5. Neuspeh da se ispitaju navodna kršenja

X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god., u par. 62-67

4.8.6. Postojanje povrede druge odredbe nije preduslov za primenu Čl. 13 (diskutabilna žalba)

Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god., u par. 62

 

4.9. Član 1. protokol 1. EKLJP

4.9.1. Pravo na imovinu i posedovanja, uključujući zakonitosti ograničenja nad istima

Dobruna protiv EULEX-a, 2012-03, 4. oktobar 2012. god. u par. 11-12.
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 70-84.
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. u par. 63-72.

4.9.2. Parnice na čekanju i legitimno očekivanje posedovanja

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 61-82.

4.9.3. Nepoštovanje sudskog naloga i ometanje prava na imovinu      

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 76 i 80.

4.10. Opšta pitanja

  4.10.1. Uslov dobrog upravljanja vlasti

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par. 74.

4.10.2. Ograničavanje prava i pravo da se jedna odluka obrazloži

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. u par 78.

5. PRAVNI LEK

5.1. Mogućnost za Komisiju da prepozna “poželjniji” tok postupaka

Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. par. 86.

5.2. Preporuke za korektivne mere

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god. zaključeno
X i 115 ostalih žalilaca, 2011-20, 22. april 2015. god. zaključeno
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Becić protiv EULEX-a, 2013-03, 12. novembar 2014. god. zaključeno
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 4. februar 2014. god. zaključeno
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. zaključeno
Kazagic  protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. zaključeno
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. zaključeno
Kazagić protiv EULEX-a, 2010-01, 8. april 2011. god. nakon par. 77.
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. nakon par. 89.
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. nakon par. 55.

5.3. Priznanje povreda prava kao pravni lek

L.O. protiv EULEX-a, 2014-32, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Maksutaj protiv EULEX-a, 2014-18, 12. novembar 2015. god. zaključeno
Stanišić protiv EULEX-a, 2012-22, 11. novembar 2015. god. zaključeno
Zahiti protiv EULEX-a, 2012-14, 4. februar 2014. god. zaključeno
H&G protiv EULEX-a 2012-19&20, 30. septembar 2013. god. zaključeno
A,B,C i D protiv EULEX-a, 2012-09, 10, 11 i 12, 20. jun 2013. god. zaključeno
W protiv EULEX-a, 2011-07, 10. april 2013. god. zaključeno
Rudi protiv EULEX-a, 2010-07, 8. jun 2011. god. zaključeno

5.4. Neuspeh da se primene privremene mere

W protiv EULEX-a (osnovanost), 2011-07, 10. april 2013. god. u par. 22-23