Galerija e fotografive

 

6 mars 2018 – Dymbëdhjetë (12) praktikantë të rinj të EULEX-it kanë vizituar PShDNj-në
Grupi i ri i praktikantëve të EULEX-it, nga e majta në të djathtë: John J Ryan, Kushtrim Xhaferi dhe Valentina Vitali
 
24 deri me 26 maj 2018 – Seanca e 38-të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Nga e majta: John J Ryan, Joanna Marszalik, Guenael Mettraux dhe Anna Bednarek
 
4 deri me 6 dhjetor 2017 - Seanca e 36-të e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Nga e majta: Magda Mierzewska, John J Ryan, Guenael Mettraux dhe Anna Bednarek
 
17 tetor 2017 – Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Nga e majta: Magda Mierzewska; John J Ryan; Anna Bednarek; Guenael Mettraux dhe Elka Ermenkova
 
13 qershor 2017 – Takimi me znj. Katja Dominik, shefe e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it
Nga e majta: John J Ryan; Magda Mierzewska; Katja Dominik; Bernd Franke; Noora Aarnio; Anna Bednarek; Guenael Mettraux dhe Elka Ermenkova
 
13 qershor 2017 – Takimi me Marianne Fennema, shefe e Zyrës Ligjore dhe të Drejtave të Njeriut të EULEX-it Kosovë
Nga e majta: Elka Ermenkova; Guenael Mettraux; Magda Mierzewska; Anna Bednarek; John J Ryan; Noora Aarnio; Marianne Fennema; Valentina Vitali dhe Eemeli Katila
 
7 mars 2017 – Takimi me shefen e Misionit të EULEX-it Kosovë
Nga e majta: (Noora Aarnio nuk shihet ne foto), Guenael Mettraux, Elka Ermenkova, Madga Mierzewska, Anna Bednarek, John J Ryan, Marianne Fennema, Alexandra Papadopolou, Valentina Vitali, Elaine A Paplos.
 
17 tetor 2016 – Seanca e PShDNj-së: Takimi me shefen e Misionit të EULEX-it Kosovë, znj. Alexandra Papadopolou
Nga e majta: Heidi Lempio, Alexandra Papadopolou, Elaine A Paplos, John J Ryan, Elka Ermenkova dhe Guenael Mettraux
 
17 tetor 2016 – Seanca e PShDNj-së: Takimi me Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, znj. Nataliya Apostolova
Nga e majta: Elka Ermenkova, Guenael Mettraux, John J Ryan, Shaban Murturi dhe Nataliya Apostolova
 
27 qershor 2016 – Seanca e PShDNj-së: Takimi me z. Bernd Thran, zëvendës shef i EULEX-it Kosovë
 
 
28 korrik 2015 – Takimi me z. Hilmi Jashari, Avokati i Popullit i Kosovës
 
11 nëntor 2014 – Seanca e PShDNj-së: Takimi me Panelin Këshilldhënës për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-ut
 
 
6 nëntor 2014 – Takimi me arqimandritin Sava Janjic, kryemurg i Manastirit të Deçanit
 
 
19 mars 2014 – Takimi me kryetarin e Komunës së Prishtinës, z. Shpend Ahmeti
   
 
20 nëntor 2013 – Takimi me prokurorin e Qarkut të Prishtinës, z. Aleksander Lumezi
 
 
14 nëntor 2013 – Takimi me kryeprokurorin e shtetit, z. Ismet Kabashi
 
 
13 nëntor 2013 – Takimi me kretarin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, z. Enver Hasani
 
 
17 janar 2013 - Vizitë studimi nga studentë ndërkombëtarë nga programi evropian i shkallës master për të drejtat e njeriut dhe demokratizim (E.MA) në PShDNj
 
 
10 dhjetor 2012 – Debati televiziv rreth respektimit të të drejtave të njeriut në Kosovë"
 
 
4 qershor 2012 – Takimi me Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë
 
19 janar 2012 – Vizitë studimi nga studentët ndërkombëtarë nga programi evropian i shkallës master për të drejtat e njeriut dhe demokratizim
 
 
13 shtator 2011 – Takimi me the Panelin Këshilldhënës për të Drejtat e Njeriut të UNMIK-u në zyrat e PShDNj-së

 
8 prill 2011 – Takimi me zëvendës shefin e EULEX-it dhe
Takimi i Panelit me bashkërenduesit komunal për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje Gjinore

6 prill 2011 – Vizita gjatë fushatës informuese në Universitetin Amerikan të Kosovës, Prishtinë

 

 

23 shkurt 2011 – Vizita nga shefit të Misionit të EULEX-it dhe fushata informuese e Panelit në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës


24 - 25 janar 2011 – Vizita gjatë fushatës informuese të Panelit në Beograd, Serbi


20 janar 2011 – Vizitë studimi ndërkombëtarë nga programi evropian i shkallës master për të drejtat e njeriut dhe demokratizim (E.MA)

 

 
7 dhjetor 2010 - Ligjërata e Panelit për informim dhe ngjarje sociale në zyrat e PShDNj-së

 
11 nëntor 2010 - Vizita gjatë fushatës informuese në Mitrovicën e veriut

 


7 qershor 2010 - Vizita e Panelit në Këshillin e Bashkimit Evropian, Bruksel