LAJME

Paneli ka mbajtur seancën e 34-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) ka mbajtur seancën e 34-të nga data 12 deri me 14 qershor 2017. Paneli ka marrë një (1) vendim të pranueshmërisë, një (1) vendim mbi zbatimin e rekomandimeve të tij nga ana e shefes së Misionit (ShM) dhe një (1) vendim të papranueshmërisë. Paneli gjithashtu ka vendosur që t’i heq nga lista e lëndëve dy aplikacione. Lexo më shumë...

Buletini informativ i 16-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 16-të informativ, ku mbulon periudhën prill 2017 - qershor 2017 . Në buletin:

  • Seancat e fundit të Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Takim me shefen e Zyrës Ligjore dhe të Drejtave të Njeriut të EULEX-it
  • Takim me shefen e Divizionit Ekzekutiv të EULEX-it
  • Statistikat e lëndëve
  • Seanca e ardhshme e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Raporti vjetor i Panelit 2016

Paneli ka publikuar raportin vjetor për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2016.

Raporti përmban informata rreth mandatit dhe procedurave të Panelit, si dhe të dhëna rreth aktiviteteve të tij gjatë vitit të kaluar. Po ashtu aty raportohet rreth ankesave që janë trajtuar nga Paneli gjatë vitit 2016, si dhe jurisprudenca që është zhvilluar me shqyrtimin e lëndëve.

Raporti mund të lexohet këtu.

 


 
Vendimet e fundit Rreth PShDNj-së

2014-39 Musli Hyseni
2015-01 Milos Jokić (e papranueshme)
2015-07 Dobrivoje Radovanović (e papranueshme)

2015-09 Driton Hajdari (e papranueshme)
2016-03 Afrim Islami (e papranueshme)

më shumë...

Bashkimi Evropian ka themeluar Panelin për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) më 29 tetor 2009 me mandat për të shqyrtuar shkeljet e dyshuara të drejtave të njeriut gjatë mandatit të tij ekzekutiv.

lexoni më shumë