LAJME

Paneli ka mbajtur seancën e 37-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) ka mbajtur seancën e 37-të nga data 10 deri më 12 prill 2018. Paneli ka lëshuar tri vendime të pranueshmërisë dhe një lëndë e ka komunikuar tek shefja e Misionit të EULEX-it për vërejtje.

Panel ka konstatuar se lëndët.. Lexo më shumë

Buletini informativ i 17-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 16-të informativ, ku mbulon periudhën korrik - tetor 2017 . Në buletin:

  • Seanca e fundit e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut gjatë seancës, e martë 17 tetor 2017
  • Takimi me shefen e Misionit të EULEX-it Kosovë
  • Publikimi i lëndëve të Panelit nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut – Pjesa e jurisprudencave të juridiksioneve të tjera
  • Dorëheqja e znj. Elka Ermenkova, anëtare e EULEX-it, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Dorëheqja e znj. Noora Aarnio, zyrtare ligjore, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Publikimi i vendimeve
  • Numri i lëndëve
  • Statistikat e lëndëve
  • Seanca e radhës së Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Raporti vjetor i Panelit 2017

Paneli ka publikuar raportin vjetor për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2017.

Raporti përmban informata rreth mandatit dhe procedurave të Panelit, si dhe të dhëna rreth aktiviteteve të tij gjatë vitit të kaluar. Po ashtu aty raportohet rreth ankesave që janë trajtuar nga Paneli gjatë vitit 2017, si dhe jurisprudenca që është zhvilluar me shqyrtimin e lëndëve.

Raporti mund të lexohet këtu

 


 
Vendimet e fundit Rreth PShDNj-së

2017-01 A.Z
2016-35 Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan
2016-34 R.I
2014-39 Musli Hyseni
2015-01 Milos Jokić (e papranueshme)
më shumë...

Bashkimi Evropian ka themeluar Panelin për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) më 29 tetor 2009 me mandat për të shqyrtuar shkeljet e dyshuara të drejtave të njeriut gjatë mandatit të tij ekzekutiv.

lexoni më shumë